martes, diciembre 21, 2004

UN ANY DE NOU GOVERN AL PENEDÈS

El primer any de Govern de Pasqual Maragall ha servit a la nostra comarca per reactivar i posar en marxa un bon grapat de projectes que ja portaven anys sense resolució. Abans d’un any, la Generalitat ha resolt i ha signat el conveni per a la participació en la cobertura de les vies del tren a Vilafranca del Penedès, una obra d’envergadura no només local, ha licitat l’execució dels nous jutjats de Vilafranca ( que ja han estat motiu de resolució del Consell Executiu i que el primer trimestre de l’any 2005 es començarà a construir), ha posat mètode i calendari a la finalització dels treballs de la C-15 o eix Diagonal, ha dotat d’una partida específica els treballs del Pla Director de l’Alt Penedès que es preveu presentar la pròxima primavera i ha conclòs el treball d’elaboració de la Carta del Paisatge, recentment presentada i aprovada pel Consell Comarcal i pel Consell d’Alcaldes.

De la mateixa forma, han entrat en via d’execució i/o de redacció els projectes de diversos equipaments escolars, alguns dels quals portaven anys de conflicte: el CEIP Sant Jeroni, a Sant Pere de Riudebitlles, és un bon exemple del primer cas i el projecte de la nova escola de La Rapia, del segon. Els dos casos són emblemàtics : el primer per la negativa de l’anterior govern a fer un edifici únic per encabir tots els cicles formatius d’ensenyament primari, tan l’inicial com l’infantil, malgrat l’opinió de pares, mestres i ajuntament. El segon per que es portava més de dos anys d’espera sense que es concedís ni tan sols una entrevista a l’ajuntament per parlar-ne del tema. I a més s’ha posat fil a l’agulla per satisfer d’altres demandes en matèria educativa : a Vilobí, a Vilafranca, a Pacs, a Pontons, a Avinyonet, a Sant Sadurní d’Anoia, a Gelida, etc.

En la política del Govern de dotar als serveis públics d’educació i de salut la nostra comarca es beneficiarà també del pla de contractació de 3600 nous mestres a tota Catalunya i ja ha rebut nous recursos provinents del Pla de Xoc per la millora de l’assistència primària de salut. Així com també s’ha fet públic el compromís d’iniciar els treballs per dur a terme l’ampliació de l’Hospital Comarcal.

I més habitatge. Cal destacar de la nova etapa l’impuls i el suport a les polítiques d’habitatge protegit i el suport als municipis que aposten per l’habitatge assequible. Vilafranca i Santa Margarida i Els Monjos són un bon exemple d’aquest treball, que sumats als habitatges promoguts per d’altres municipis ( Sant Sadurní entre d’altres) ens poden acostar a la xifra de 800 habitatges de protecció oficial , per atendre principalment la demanda de les parelles més joves, a què ens havien compromès en el programa electoral de la nostra comarca, en el marc del compromís del Govern catalanista i d’esquerres de promoure la construcció de 42.000 habitatges protegits durant tota la legislatura.

L’educació, la salut i l’habitatge són tres eixos bàsics de la política social del govern. Encara queda molt per fer, però són tres eixos en què l’acció política de l’esquerra plural catalana ja ha posat els fonaments. Són tres compromisos a fer créixer per incrementar el nivell de benestar social de la gent del Penedès.