jueves, septiembre 15, 2005

NOTA DE PREMSA

EL GOVERN DE LA GENERALITAT INCLOURÀ DIVERSES MILLORES EN LA SENYALITZACIÓ DE LA XARXA VIARIA DE LA COMARCA, QUE EL PSC DE L’ALT PENEDES CONSIDERA PRIORITÀRIES.

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques té previst la millora de la senyalització d’orientació de les carreteres de la Generalitat situades a l’àmbit metropolità.

Abans de l’estiu va finalitzar la licitació de les obres corresponents a la fase primera d’aquesta millora que inclou carreteres situades al Garraf i a l’Alt Penedès. Es preveu adjudicar les obres durant aquest any. Pel que fa als senyals que es renovaran, cal informar que bàsicament són els situats a les carreteres C-15, C-15b, C-31 i C-246a.

En nom del PSC, el diputat Roberto Labandera, portaveu sectorial de política territorial socialista al Parlament., valora que aquesta mesura era inajornable, ja que el sistema de senyalització a les comarques del Penedès pateix d’un dèficit endèmic, no resolt pels governs anteriors i que respon també a la complexa situació competencial, heretada, de la xarxa viària catalana i que caldrà resoldre ben aviat. El Govern ja treballa en un Pla d’ Infraestructures per a la mobilitat que pretén atendre la modernització i la millora de la xarxa i aplicar un nou model per a la seva gestió.

miércoles, septiembre 14, 2005

NOTA DE PREMSA

EL GOVERN DE LA GENERALITAT INCLOURÀ DIVERSES MILLORES EN LA SENYALITZACIÓ DE LA XARXA VIARIA DE LA COMARCA, QUE EL PSC DEL GARRAF CONSIDERA PRIORITÀRIES.

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques té previst la millora de la senyalització d’orientació de les carreteres de la Generalitat situades a l’àmbit metropolità.

Abans de l’estiu va finalitzar la licitació de les obres corresponents a la fase primera d’aquesta millora que inclou carreteres situades al Garraf i a l’Alt Penedès. Es preveu adjudicar les obres durant aquest any. Pel que fa als senyals que es renovaran, cal informar que bàsicament són els situats a les carreteres C-15, C-15b, C-31 i C-246a.

En nom del PSC, el diputat Roberto Labandera, portaveu sectorial de política territorial socialista al Parlament., valora que aquesta mesura era inajornable, ja que el sistema de senyalització a la comarca del Garraf pateix d’un dèficit endèmic, no resolt pels governs anteriors i que respon també a la complexa situació competencial, heretada, de la xarxa viària catalana i que caldrà resoldre ben aviat. El Govern ja treballa en un Pla d’ Infraestructures per a la mobilitat que pretén atendre, entre d’altres aspectes, la modernització i la millora de la xarxa i aplicar un nou model per a la seva gestió.