domingo, enero 28, 2007

L’ACCÉS A L’HABITATGE : EL CENTRE DE LA PREOCUPACIÓ MUNICIPAL SOCIALISTA

Tots estem assistint a la dificultat creixent dels joves catalans i d’altres col.lectius socials per accedir a un habitatge digne. La conversió de la unitat d’habitatge en un producte financer dificulta de forma creixent l’accés, ja sigui en forma de compra o de lloguer, a persones o familias amb rendes baixes. A aquest fet se suma un mercat de lloguer reduït , car i feble.

El passat dissabte 13 de gener el secretari de política municipal del PSC, l’alcalde d’Hospitalet, Celestino Corbacho, va proposar com a mesura urgent l’impuls, en els propers quatre anys, de la rehabilitació de 100.000 habitatges.

Aquesta proposta posa l’accent en la ciutat construïda, en la ciutat existent, en la seva modernització i en la seva renovació. Per dur a terme la iniciativa, Corbacho planteja la creació d’un fons de recursos específics per a la rehabilitació d’aquest gruix d’habitatges. S’ha indicat ja, en moltes ocasions, la importància i el bon impacte que han tingut per a molts barris ( i, per tant, per a les seves ciutats) la injecció econòmica de la Llei de Barris. D’una manera similar, el nou fons proposat, hauria d’esdevenir una acció senzilla, però dinàmica, en favor de les grans operacions de rehabilitació de l’habitatge, que pivotaria fonamentalment sobre l’habitatge buit i sobre aquell que no pot ser ocupat a causa de diversos nivells de patología. Si ens atenem a les xifres fins avui conegudes, estariem considerant que un 20 % aproximat del total d’habitatges del parc actual de Catalunya ( 600.000 unitats) podrien ser matèria d’intervenció.

La segona proposta persegueix la creació d’un instrument de consens i de planejament : el consell territorial per la promoció de l’habitatge protegit . Aquesta proposta requereix d’un important esforç polític, de l’esforç d’aquells que volen treballar més enllà dels límits d’un municipi per garantir la construcció d’habitatges accesible als sectors de població que més ho necessiten. La proposta recull allò que ja fa temps diuen les veus més autoritzades : s’ha d’arribar a l’objectiu de que un de cada tres habitatges nous produits sigui de protecció oficial.

Hi ha municipis del Penedès que són exemples de promoció de l’HPO. Cal dir-ho. En especial citaré els exemples de Vilafranca del Penedès, amb 396 habitatges construits de protecció en els darrers quatre anys , de Santa Margarida i Els Monjos que ha impulsat quasi un centenar de pisos amb finalitat social en el mateix periode i, pel volum impulsat i construit, l’esforç del municipi de La Granada.

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès ve treballant, també, dins l’àmbit de la rehabilitació, des de finals dels anys 80 en la reforma i adequació d’habitatges buits que es lloguen a joves o a famílies que no tenen pis. La tasca ha estat llarga i intensa durant més de 10 anys. La darrera exposició VILAFRANCA FA PER TU explicava algunes d’aquestes accions singulars. La tasca s’ha dut a terme gràcies a l’esforç municipal, a la col.laboració amb empreses, a la sensibilitat social de molts propietaris. El programa ha servit també per a la formació de joves professionals. Una nova injecció de recursos en aquesta àrea permetria posar al mercat més habitatges, atendre la demanda de més persones, a la vegada que recuperar teixit urbà, impulsar la reactivació econòmica als barris vells o consolidats i fer un estalvi estratègic de sòl urbanitzable.

miércoles, enero 24, 2007

NUEVOS MOSSOS D'ESQUADRA

Es cierto que la ofensiva de la derecha es intensa en todos los ámbitos. Es real que sus intentos buscan crear la alarma social en ciertos sectores. Es constatable que quieren incluso hacer servir la xenofobia como arma electoral.Es lamentable que estos hechos se produzcan en un país democrático, como el nuestro. Es preocupante que esta campaña la lleven a cabo dipuatdos y/o diputadas representantes de la ciudadanía, de toda la ciudadanía.
Hace pocos días, el Conseller Saura planteó la posibilidad de integrar 30 mossos d'esquadra, nacidos fuera de España, a la plantilla actual del cuerpo. Es una iniciativa que tiene como finalidad atraer al cuerpo a nuevos profesionales, ya que a nadie escapa que la demanda profesional en materia de cuerpos de seguridad ha descendido de forma alarmante. Este hecho es aún más claro, cuando, junto a esta noticia, el Deparatment de Interior anuncia la salida a la calle de 250 mossos que están hoy dedicados a tareas administrativas. A su vez, la medida plantea iniciar una línea de trabajo de acercamiento cultural y social a los nuevos colectivos ciudadanos de emigrantes que viven hoy en Cataluña.
A partir de este momento, la derecha ( la nacionalista de CIU y la del PP) han hecho sonar todas las alarmas. Para ellos, se trata de mantener a toda costa la pureza de sangre del "ejército" patrio. El hecho me hizo recordar la guerra de secesión americana, cuando el ejército yanqui discutió hasta el agotamiento la incorporación o no de soldados negros al ejército antiesclavista. Paradoja y discordia generalizada. Un negro entonces podía servir en trabajos de apoyo al ejército pero le estaba vedado el acceso a la carrera militar...
El debate es impropio de nuestra sociedad y las reacciones de ciertos parlamentarios de la derecha no hacen más que avergonzarnos.Montserrat Nebrera o Nuria de Gispert, para citar dos de los ejemplos más alarmantes, con sus declaraciones, no hacen honor a la larga tradición de tolerancia y de integración de la sociedad catalana.Su comportamiento me produce alarma, porque con sus posiciones no hacen más que dar alas al pensamiento ultra que, por desgracia, aún tiene residuos visibles en nuestra sociedad.
Como ciudadano, lo que espero de un mosso o de una mossa d'esquadra es profesionalidad y eficacia en la defensa del derecho que tengo a vivir seguro. Estas dos cualidades no las otorga el origen, las posibilita la formación, la práctica continua del derecho y el diseño de una política pública de seguridad entendida como política social.
Por ello, considero que este debate es un debate estéril. Es un debate para distraer la atención pública de aquello que preocupa a la sociedad catalana : vivir con mayores niveles de seguridad.
Los ciudadanos y las ciudadanas necesitamos buenos policias, competentes. Es en este empeño que debemos valorar la obra del Govern y del Conseller Saura. En este ámbito, haciendo un seguimiento exhaustivo de sus resultados, sí que nos encontrarán a aquellos que nos consideramos demócratas y que practicamos la tolerancia como fórmula de convivencia pacífica.

domingo, enero 21, 2007

LA IMPORTANCIA DE CREURE EN LA POLITICA

Comencem l’any polític amb un sentiment dolorós. La violència terrorista ha trencat la treva i les converses ( sempre complexes, sempre difícils)del procés de pau a Euskadi. Però, malgrat la duresa del moment i el volum de la catàstrofe viscuda, amb la pèrdua de vides humanes, considero que s’ha de continuar treballant per a que s’obtingui una sortida pacífica a Euskadi, en el marc democràtic.El Govern mereix el nostre suport en aquest moment i hem d’actuar i treballar per a que les seves iniciatives de pau, recolzades de forma majoritària pel Congrés de Diputats, continuïn gaudint del suport majoritari de les forces polítiques i de la ciutadania.Com mai és l’hora de creure en la política.

La responsabilitat dels fets la té la banda armada. Ningú ha de buscar posibles raons, dubtosament justificables, en la seva actuació. La responsabilitat política d’estretar la unió de les forces polítiques democràtiques és, en canvi, de les direccions dels partits i per descomptat, el lideratge de l’acció correspon a qui té el la màxima responsabilitat institucional, el President Zapatero, i política , el Partit Socialista.

Però l’oposició també té una responsabilitat destacada, de la qual no pot defugir de cap de les maneres: donar suport al govern contra el terrorisme i evitar el camí equivocat de la utilització partididista de la desgràcia ocasionada per la violència. Si l’oposició creu en la política, és l’hora de demostrar-ho

Hi ha qui considera que “tot s’hi val” en política. És la pràctica habitual de l’actual cúpula del PP, a Madrid. Qualsevol desgràcia col.lectiva és utilitzada com un arma d’atac i de desgast del Govern. Sense contemplacions. Sense escrúpols. És l’actitud més propera a aquells que no creuen en la política com l’art de relacions entre els ciutadans per resoldre tot això que fa als assumptes públics.

Creure en la política permet proposar, defensar i confrontar idees i projectes, garantir el seu debat, pactar les conclusions. Creure en la política és, sobretot, mantenir unes regles ètiques i uns principis que signifiquen un respecte bàsic al ciutadà. El camí del menyspreu de les institucions, la introducció de la violència com a forma de manifestació política, la manipulació del dolor de les víctimes, la pèrdua de respecte als valors democràtics són l’inici d’un camí que no comporta la millora social ni ciutadana. Formen part d’un sistema que cerca el desprestigi de la política en democràcia.

Aquells que creiem en el rol clau de la política com a forma de convivència social hem de ser rigorosos davant de totes les manifestacions d’intolerància i de violencia, per minúscula que pugui ser la seva manifestació. Algunes d’elles, darrerament sovintegen també a casa nostra. Hem d’acabar amb la pràctica de l’ocupació dels plens municipals i parlamentaris per part de grups minoritaris, radicalitzats. Hem de desterrar, d’una vegada per totes, el pancartisme despòtic que s’ha acostumat a elegir actes institucionals que representen el conjunt de la ciutadania per a manifestar-se ( i encara més greu quan és impulsat per càrrecs electes). Hem de fer més pedagogia de la convivència pacífica davant certs grups minoritaris que confonen la legítima protesta amb la imposició agresiva. Hem de fer front a aquestes formes de comportament, les hem de denunciar i no amagar el cap sota l’ala. La intolerància i la violència poden assumir diferents dimensions, però totes elles són figues del mateix paner.Un model pacífic de convivència necessita, avui més que mai, de la política. Cal que apostem a fons per ella.
Article publicat a El 3 deVuit, el 19 de gener del 2007

domingo, enero 14, 2007

EL PRESIDENTE MONTILLA Y LA POLITICA DE INMIGRACION

El pasado jueves se celebró la Conferencia de Presidentes Autonómicos, presidida por elPresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
Ha sido la primera Conferencia Autonómica en la que ha participado el President Montilla.
Nuestro presidente centró su discurso en cuatro ejes fundamentales : condena del terrorismo de ETA, política de inmigración, política de I+D y política de recursos hídricos.
Quiero aportar algunas valoraciones sobre los dos primeros aspectos de su intervención.
El President Montilla ha condenado el brutal atentado de ETA en Barajas y ha manifestado su solidaridad con las víctimas. Las víctimas han sido en esta ocasión dos emigrantes ecuatorianos, dos jóvenes que debieron dejar su país de origen para iniciar un proyecto personal en nuestro país, a la vez que establecer un puente económico de apoyo a su familia. También nuestro President manifestó el apoyo del Govern de Catalunya con la política del Presidente Zapatero en la búsqueda de caminos para la paz.
Por otra parte, el President reclamó más recursos para el plan de acogida y de integración de inmigrantes, un instrumento de trabajo articulado por el gobierno del Estado que ha mostrado un alto nivel de eficacia desde su creación. Este Plan, que se articula con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, necesita una mayor dotación económica así como una mayor participación de los ayuntamientos en lo que respecta a la planificación, gestión y adjudicación de los recursos. El volumen de población emigrante que ha llegado a nuestro país necesita de políticas eficaces de atención, acogida e integración. Estas políticas deben ser impulsadas por el Estado y por la Generalitat, pero han de tener una organización territorial de base local que es imprescindible para que sea realmente eficaz.
Por todo ello, considero muy positivo que nuestro President reclame como prioridad estos recursos al gobierno estatal y que estas políticas constituyan una prioridad para el President de Catalunya. Sólo la aplicación sistemática de nuevos recursos garantizará la calidad de las respuestas a las enormes demandas que los nuevos trabajadores, los nuevos residentes así como los ciudadanos del país reclaman para conservar la convivencia harmónica en nuestra sociedad.

domingo, enero 07, 2007

LA OBSESION NOTARIAL DE CONVERGENCIA I UNIO

Una de las estrellas mediáticas de la pasada campaña electoral al Parlament de Catalunya fue, sin lugar a dudas, la visita al notario del diputado Artur Mas. Sorprendidos, el resto de candidatos no hemos salido aún del asombro. Un candidato que no se cree ni sus propias palabras, ni sus propios compromisos, ni su propio programa, intenta ganar credibilidad estampando una firma ante el notario.
La iniciativa fue llevada a cabo, seguramente, con la intención de captar votos entre algunos votantes nacionalistas desengañados de las proclamas patriotas que se transmutaron en apoyos posteriores a la derecha española, al PP, a Aznar...como ocurrió entre los años 1996 y 2003. Con semejante cantidad de plomo en las alas, el candidato Mas dificílmente( pensaban) podría arrancar el vuelo. Aparte de la sorpresa, de la impresión e incluso de una cierta sorna causada por la propuesta, nadie entendió muy bien qué perseguía del todo la operación. Quedó la cosa como un error de cierto calibre y David Madí cargó con la mayor parte de las culpas.
En los primeros días de enero, un Durán i Lleida especialmente activo, ratificaba en la prensa su voluntad estratégica de que CIU debe optar por implicarse en la gobernabilidad del Estado. A finales de diciembre lo había hecho saber en un denso y enjundioso artículo publicado en El País. El 3 de enero, la nota provenía de agencias, por tanto, desde una voluntat política de reenviar el mensaje "urbe et orbi" al estilo " aviso para navegantes". En estas últimas declaraciones volvía a señalar en público, lo que ya había hecho saber en otras ocasiones : si para concretar esta estrategia es necesario pactar con el PP, se pondría manos a la obra. Ahora bien, agregaba irónicamente : "yo no iré al notario". Duran sumaba así su aseveración a la larga lista de descalificaciones recibidas por Artur Mas cuando pasó por la notaría.
La gran sorpresa la recibimos cuando sabemos que Duran también va al notario!!. Pero, no para pactar con otras fuerzas políticas...sino para cerrar acuerdos en Tarragona con su propio socio Convergència Democràtica de Catalunya!!. Unos socios no siempre bien avenidos , que desconfían los unos de los otros en más de una ocasión y que han entrado en una batalla feroz interna por el reparto del poder.
Además, el pacto es secreto!!.Con ello, el votante de la coalición no sabrá a qué atenerse. Un pacto secreto sobre el reparto de carteras?...sobre la priorización programática?...sobre las dimisiones pactadas a golpe de premios consuelo?...
La obsesión notarial de Convergència i Unió está llegando a límites de escándalo político. Es la visión más descarnada de un partido de derechas que ha perdido el timón y que busca de forma desesperada hacerse con espacios de poder. Y, para ello, cualquier color político parece dar lo mismo. Diríamos que, a su juicio, cualquier ocasión "la pintan calva".
Un aviso pues al electorado : entre tantas idas y venidas al notario lo que intenta la derecha catalana es desprestigiar la democracia y la política, incrementar el abstencionismo y convertir la demanda ciudadana en pura mercancía.