domingo, febrero 04, 2007

LA MARXA DEL NOU ESTATUT

El Govern de l’Entesa ha aprovat el projecte de llei de creació de l’Agència Tributària de Catalunya. És la primera llei redactada pel Govern de l’Entesa, i també el primer pas legislatiu, en la línia d’acció de desplegament del Nou Estatut.

La major virtualitat de la llei rau en el fet de que Catalunya disposarà, per primera vegada, d’una administració tributària que gestionarà, liquidarà, inspeccionarà i recaptarà els impostor propis i els cedits totalment. L’Estatut preveu que abans de dos anys, l’agència catalana i l’agència tributària estatat formin un consorci per recaptar conjuntament la resta d’impostos pagats pels ciutadans de Catalunya, en funció de la seva naturalesa

L’Agència Tributària de Catalunya serà un ens públic adscrit al Departament d’Economia i Finances. Tindrà personalitat jurídica pròpia i gaudirà de total autonomia funcional i de gestió. El seu finançament anirà a càrrec dels pressupostos de la Generalitat, mitjançant la signatura d’un contracte programa vinculat a l’increment de l’eficàcia en la seva gestió.

Fem una mica de memòria. A partir de l’aprovació del Nou Estatut s’han cedit totalment a Catalunya els següents tributs: transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, succesions i donacions, patrimoni i taxes sobre el joc. Però la funció de l’agència no s’acaba aquí. També recpatarà els tributs propis de la Generalitat : l’impost sobre grans establiments comercials i el gravamen de protecció civil.

L’aprovació del projecte és una bona mostra de la marxa del desenvolupament estatutari. En les properes setmanes s’aprovaran dos projectes nous que n’estan vinculats : el projecte de llei del Consell de Garanties Esatutàries i el projecte de reforma del Consell Consultiu i ja s’han fixat les dates per a la posada en marxa de les comisisons bilaterals Estat-Generalitat que han de permetre començar el més aviat posible la negociació per a la reforma del finançament. Cal recordar aquí que l’Estatut estableix un periode de 5 anys per l’entrada en funcionament de tot el capítol financer. Ningú no pot dir pas, ara, que estem endarrerits en matèria de negociació del finançament.

D’altra banda, el President Montilal ha ofert a Artur Mas la creació d’un Consell de seguiment del desplegament estatutari. Aquest fet demostra la voluntad del Govern de fer partíceps als grups de l’oposició en la pressa de les decisions cabdals. CIU i PP haurien d’estar a l’alçada del moment històric i acceptar l’oferta d’integració en el Consell de Seguiment, ja que això permetrà entre d’altres coses incrementar la unitat d’acció política en la negociació en benefici de l’interés de la gent de Catalunya.


“El temps que ocupi el desplegament dependrà dels governs de Madrid i també de nosaltres” ha assenyalat el President Montilla . A Catalunya això depèn de tres factors : de l’habilitat negociadora del Govern de l’Entesa, de la capacitat i energia del Parlament per a dur a terme el treball legislatiu i de l’actitud responsable dels grups de l’oposició. Cadascú a d’acomplir amb la seva responsabilitat, tal com s’han compromés amb el conjunt de la ciutadania.

No hay comentarios: