domingo, enero 03, 2010

L’ESTRATÈGIA DEL PAS A PAS...


El passat dimarts 29 de desembre es va signar l’acord de traspàs dels serveis ferroviaris de rodalies a la Generalitat de Catalunya. Sense por de fer servir el tòpic, voldria dir que s'ha arribat a una fita històrica: després de 30 anys de Generalitat democràtica, i tres anys i escaig del nou estatut, es produeix el traspàs de major pes en matèria de transport públic que hagi negociat mai el nostre govern en relació amb l’estat.

El fet de que sigui una fita extraordinàriament important i el fet de que aquesta transferència afecti de ple als ciutadans i les ciutadanes del nostre país, fa preveure un creixement de l’expectativa social en relació al nou model de gestió que aplicarà el Govern a partir d’ara.

Les rodalies són un dels transports públics de major incidència popular, tan econòmicament com socialment. Han estat qüestionades en els darrers temps, a causa d’un funcionament deficitari i per l’impacte que les obres de l’AVE varen provocar a causa de la connexió de l’alta velocitat a Barcelona. Les rodalies varen perdre la confiança d’una part dels seus usuaris, però comencen a recuperar-la poc a poc. En aquest moment es produeix el traspàs i la responsabilitat per al nou gestor és gran.

El Conseller Nadal ja ha advertit de forma clara que ningú esperi canvis radicals immediats però, ha assenyalat, que no es deixarà de treballar des del primer dia per anar solucionant tots i cadascú dels problemes que avui té la xarxa, en un procés d’inversió continuada que es finançarà dels recursos del Pla Barcelona de Rodalies, aprovat el juny passat per l’estat i que preveu destinar més de 4000 milions d’euros al projecte global. Ha dit, en aquest sentit, que si s’enfrontarà de forma radical la política informativa del servei ferroviari i als estàndars de qualitat bàsica. Una altra dada fonamental de l’acord és que Foment es farà càrrec del dèficit d’explotació del servei, transferint per aquest objectiu més de 117 milions d’euros per l’any 2010.

Una nova etapa competencial en matèria ferroviària, una nova competència en mans de la nostra administració. L’any 2009 tanca, en matèria estatutària, amb bons acords. El més important de tots ells és el del finançament, però no és ges menor per la seva significació pública la del traspàs del servei de rodalies. En l’estructura de l’estat de les autonomies, les noves competències que assolirà la Generalitat de Catalunya obren un nou panorama en el model de gestió del transport públic en el conjunt d’Espanya. Pel que fa al Penedès, la nova competència ha de permetre, a curt i mig termini, la millora de la qualitat del servei i l’ampliació de la seva oferta.

La nova competència és un compromís i un repte ! Hem de passar de l'exigència i la reivindicació a la gestió. Estem en condicions de fer-ho bé. Espero que no acabem decebuts de les nostres pròpies capacitats de gestió, que hi són i que són bones.No hay comentarios: