viernes, marzo 10, 2006

NOVES LLARS D’INFANTS AL PENEDES*

Si alguna cosa m’omple de satisfacció en el treball polític quotidià, és el de poder explicar la tasca del Govern en matèria de recursos socials, en general, i d’inversió en matèria d’equipaments escolars, en especial, arreu del nostre territori. A banda de construir noves escoles, de reparar i de rehabilitar les existents , d’ampliar d’altres, de treballar per la recuperació de dues escoles ( Les Cabanyes i Pontons, ) sobre les què venim treballant de valent amb tanta gent des de fa una colla d’anys, un capítol especial mereix la creació de noves places de llars d’infants en els municipis ( petits i grans) de la nostra comarca..

Al debat polític educatiu hi ha xifres mítiques. I una d’elles és la de les 30.000 places de llars d’infants que necesiten les famílies catalanes . Va ser una promesa arrencada a un conseller conservador d’infausta memoria. Però de fet, des d’aquell moment fins avui, la xifra ha estat en el debat sobre la formació dels nostres fills. Amb l’acció de Govern empresa en la matèria, i la col.laboració de 264 ajuntaments, des d’ara al 2008, ja hi ha compromeses a tota Catalunya, un total de 22.416 places.

El passat 21 de febrer el Govern aprovà la destinació de 76 milions d’euros per a la creació de places de llars d’infants durant l’any 2006. A l’Alt Penedès, el mapa de Llars d’Infants preveu 405 de titularitat municipal. En canvi, la previsió del Govern amb aquesta decisió fa pujar la xifra fins a 517, un 27 % més del previst incialment. Una molt bona noticia. Torno a repetir que l’esforç abans explicat connecta de ple amb el compromís dels ajuntaments , agents actius d’aquesta ofensiva educadora.

L’educació és la màxima i millor inversió que podem fer per les nostres familias i pels nostres fills. Si a més, li sumem la mesura històrica d’afegir una hora lectiva més al curs escolar, considero que quasi bé ningú pot deixar de reconèixer que estem donant un pas gegantí en matèria educativa i i de cohesió de la vida familiar a casa nostra.

L’Alt Penedès està vivint un procés de creixement que hem d’encabir en un procés de creixement de serveis. La bona marxa de l’economia comarcal i del mercat laboral( és a dir més riquesa i més feina) s’han de traduir, també, en més i millors serveis per a la nosta canalla, per a les nostres families.

Per això cal saludar, de manera entusiasta, aquesta acció del Govern. L’escola és la base del barri, del municipi. La llar d’infants de qualitat és l’aliment d’una bona escola. La llar sense escola no es consolida. La familia, a la vegada, es continúa en la llar i en l’escola. Amb aquest esquema de continuitat, comencem a fer realitat un canvi en la política social que ve a donar llum a les ombres de la nostra societat.

Permeteu-me, per finalitzar, que us faci una darrera apreciació : més places de llars d’infants signifiquen també més possibilitats laborals, professionals i econòmiques per a les dones. Per a elles, un creixement dels serveis, es tradueix en noves oportunitats per a l‘exercici de la igualtat de drets. Anem per un bon camí. I el compromís per l’educació del President Maragall comença a tenir, al Penedès, el seu perfil definitiu.

*Publicat a El 3 de vuit, el 10 de març

No hay comentarios: