domingo, diciembre 17, 2006

LA IMPORTANCIA ESTRATÈGICA DEL QUART CINTURÓ O AUTOPISTA ORBITAL METROPOLITANA

El projecte del 4rt.cinturó porta ja 40 anys de debat. L’any 1966 va ser plantejat pel franquisme com un eix necessari per a la comunicació entre els territoris de la segona corona metropolitana, per fora de la connurbació de Barcelona, i per respondre a la mobilitat generada, llavors, pel creixement industrial de l’arc metropolità.
El PSC sempre ha donat suport al projecte de construcció d’aquesta autovia i ho ha fet basat en tres grans blocs argumentals.
1. La importancia estratègica d’aquesta infraestructura durant els darrers 40 anys, com és evident, s’ha consolidat. A banda de la urgència de millorar la comunicació entre els territoris del Baix Llobregat i del Vallés i de donar sortida a la mobilitat del sector industrial i del logístic que ha crescut de forma extraordinària, cal tenir en compte que la xarxa viària actual no és capaç de resoldre la creixent demanda de l’usuari del transport privat, del moviment generat per l’increment de l’activitat logística, ni de l’increment del transport de passatgers ( tant turístic com públic). La construcció de l’autovia orbital ha de descongestionar la xarxa comarcal que avui es veu absolutament colapsada per la manca d’aquesta autovia de caràcter gratuït.
2. Un segon factor important és el següent : el 4rt.cinturó o autovia orbital metropolitana es constitueix en l’eix vertebrador de l’Arc Metropolità, un territori que s’inicia en el Garraf, continua a l’Alt Penedès, el Baix Llobregat Nord, el Vallès Occidental i l’Oriental i acaba en el Maresme. Aquesta segona corona metropolitana té avui prop d’1.000.000 d’habitants i és la segona regió industrial i tecnològica més important de Catalunya ( i la tercera d’Espanya). Les 7 ciutats capitals dels territoris implicats comencen a tenir ja un nexe important que inclou,fins i tot la posada en marxa d’una oficina especialitzada de seguiment de diversos projectes i diagnosis d'interés comú. Compta actualment amb el suport del Govern de la Generalitat i aplega a Vilanova i La Geltrú, Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell, Granollers i Mataró. El 4rt. cinturó esdevé, així, l’eix viari gratuït articulador de la segona regió industrial de Catalunya. Aquest ARC veurà les comunicacions encara més reforçades amb el projecte de l’Eix Orbital Ferroviari, impulsat pel Govern, que está iniciant la seva marxa i que també servirà per a consolidar la connexió dels territoris abans citats.
3. En tercer lloc, cal destacar que l’autovia orbital forma part de l'eix de l’autovia A-7, que connecta Almeria amb els Pirineus, completant l’articulació viària del corredor mediterrani. La política pública en matèria de xarxa viària implica dotar al corredor mediterrani de dos eixos viaris d’altes prestacions : una autovia i una autopista. L’impacte econòmic sobre la renda familiar i els costos empresarials del preu dels peatges recomanen la construcció d’una autovia gratuïta alternativa a l’autopista de peatge que pot ser utilitzada pels usuaris de llarg recorregut ( de França a València,) tant pel que fa al transport de mercaderies, com al privat i el col.lectiu de passatgers. Aquest doble sistema articula el corredor en condicions de qualitat i d’eficàcia, així com de competitivitat comercial, i permet connectar-lo, en condicions, als grans eixos viaris europeus. Cal recordar que a la Comunitat Valenciana, a Murcia i a Andalusia Oriental ja estan resoltes, en marxa ( i alguns ja executats) els projectes de les dues grans xarxes.


Notes complementàries.

El traçat del 4rt.cinturó o autovia orbital és un traçat previst des d’Abrera a Sant Celoni i continuat, amb la C-60, fins a Mataró.

La seva execució és competència de l’ESTAT i per tant qui projecta, licita i adjudica és el MINISTERIO DE FOMENTO. Tant els municipis afectats com el DPTOP són administracions que participen, mitjançant al.legacions i negociacions, en la definició del projecte.

Situació actual del traçat

a) Des d’ABRERA A OLESA DE BONESVALLS- Pròxima licitació.
b) Tram OLESA- VILADECAVALLS- Ja licitat. Longitud 6,16 km / Cost previst : 196 M€.
c) Tram VILADECAVALLS –TERRASSA. Adjudicat el 17 de novembre del 2006 a COPCISA. Longitud 8 km / Cost previst : 44 M€
d) Tram TERRASSA- SANT CELONI . Falta projecte definitiu .
e) Tram SANT CELONI- MATARO . La C-60 formarà part del 4rt. Cinturó.

No hay comentarios: