domingo, marzo 18, 2007

100 DIES DE BON GOVERN: PRIORITAT SOCIAL I PROPOSTES D’ACORD.

El dijous 8 de març el President Montilla va presentar el balanç dels 100 primers dies de Govern. El balanç és positiu i esperonador. Marcat per l’obra de govern del President Maragall, l’actual equip té l’objectiu posat en l’aprofundiment de les polítiques socials i en l’increment de l’autogovern.

En el primer capítol, destaca l’impuls legislatiu de caràcter social. Entre els disset projectes enviats al Parlament, els dos més rellevants sense dubte són els corresponents a llei de serveis socials i a la llei del dret a l’habitatge. La primera, per que s’orienta a dissenyar el model del quart pilar de l’estat de benestar, amb una inversió de 336 milions d’euros l’any 2007 per a l’atenció a les persones dependents o amb baixa autonomia personal i, el segon, per que posa les bases per a la nova política d’habitatge que el país necessita. L’hem de sumar a aquests dos aspectes tan destacats, la quarta convocatòria de la llei de barris, l’augment de recursos en matèria educativa amb la convocatòria de 6000 noves places de mestres, i en matèria de salut, amb la convocatòria de 2700 places per a professionals sanitaris, entre d’altres mesures.

Un segon capítol correspon la negociació estatutària. La Comissió bilateral Generalitat -Estat ha començat a funcionar així com la Comissió Mixta Econòmica i Fiscal. Ben aviat ho farà la d’Infraestructures. En relació amb aquesta darrera, estem discutint en el país dos temes de gran rellevància: el traspassos dels serveis ferroviaris avui gestionats per RENFE operadora i el model de gestió aeroportuària. Tots dos debats són de gran importància per al futur del nostre país.

Ens cal un aeroport del Prat amb major capacitat de distribució de vols que consolidi la seva posició preeminent a Europa i al món ( avui és el novè aeroport europeu en volum de passatgers). Per això, a banda de posar en funcionament la terminal sud l’any 2008, que permetrà arribar a 55 milions de passatgers, es fa del tot necessari negociar la creació del consorci aeroportuari del Prat i la transferència d’altres aeroports d’interès general situats a Catalunya, en especial el de Reus i el Girona- Costa Brava. Així també,
ens cal comptar amb uns serveis ferroviaris de qualitat, gestionats i dirigits des de Catalunya, però a la vegada ens cal exigir la inversió de 2.000 milions d’euros acordats en matèria de rodalies, així com completar la connexió de l’AVE a Barcelona, connectant-la amb Madrid en tres hores, amb una freqüència alta de serveis i amb un volum previst a traslladar de 6 milions de viatgers.

Estem en un moment bo, aixecant el vol d’una situació d’anys de manca d’inversió en infraestructures, en habitatge, en transport públic, en recerca i investigació, en l’atenció a la immigració. Tot i els problemes del present, la situació en aquests quatre àmbits han requerit l’atenció especial del President Montilla i del seu govern. Sobre els quatre àmbits el govern ha proposat quatre grans acords nacionals : l’acord per l’accés a l’habitatge, l’acord per una política eficaç i integradora en matèria d’immigració, l’acord per al foment de la recerca i l’acord pel desenvolupament de les infraestructures que el país necessita. Els grans acords ho han de ser entre la Generalitat i els ajuntaments, entre la Generalitat i la comunitat científica i universitària, entre el Govern i els agents socials i econòmics. Des de la responsabilitat, el Parlament i les forces polítiques han de sumar-se als acords previstos. El país ho necessita i la ciutadania ho demana.

No hay comentarios: