miércoles, noviembre 07, 2007

MOBILITAT SOSTENIBLE I GESTIO D’AUTOPISTES


La preservació del medi ambient, la qualitat creixent del transport públic i la presència d’una bona xarxa de comunicacions són ja, quasi bé per a tothom, una necessitat que s’integra en el model d’un territori de qualitat i amb bones perspectivas de futur com és el cas del Penedès. En aquest model, el paper que ha d’acomplir el sistema d’autopistes és clau. No només ens cal desplaçar-nos pel territori, sino que hem d’aspirar a fer-ho , produint el mínim de CO2, amb la menor despesa privada posible i amb la major qualitat i seguretat dels nostres desplaçaments

En compliment de la resolució 55/VIII del Parlament de Catalunya, el passat dijous 18 d’octubre es va constituir el Grup de Treball per a la millora de la gestió de les autopistas. El Grup d’Autopistes pretén posar l’èmfasi en la incidència dels peatges en la gestió de la mobilitat, entesa com un sistema integral i integrat de diversos models de transport públic i privat. El grup es planteja analitzar la implantació de factors ambientals i de regulació de fluxos de trànsit en el sistema de peatges, per tal de fomentar una mobilitat sostenible. També es pretén avaluar la viabilitat de la implantació a Catalunya de tarifes segons l’ús de les infraestructuras. En aquest sentit, el grup d’autopistes ha posat en marxa un equip tècnic que treballarà sobre la implantació de l’eurovinyeta, un sistema de gravamen europeu sobre el logístic en la xarxa viària ( tant d’autopistes com d’autovies) que serà obligatori a partir de l’any 2012 .

D’aquestes premises es desprén que la gestió futura del sistema d’autopistes tindrà a veure amb la qualitat mediambiental del sistema tant com de la seva eficàcia i funcionalitat. En un futur no massa llunyà, el criteri de les bonificacions a les autopistas es regirà per la menor quantitat d’anhídrid carbònic que enviem a l’atmosfera, per la major eficiència en l’ús del cotxe privat i per la reducció substancial de costos ambientals i econòmics en funció de l’increment de l’ús del transport col.lectiu per carretera .

Vull deixar clar que, mentre s’evoluciona fins al nou model de regulació econòmica i ambiental del sistema d’autopistes, el Govern estudiarà les demandes territorials que demanen una major bonificació dels peatges de Martorell i del Vendrell ( nord i sud de la comarca). Aquest és el compromís governamental, però hem de ser conscients de que cada vegada que es bonifica un peatge paguem tots els ciutadans , tan si fem servir el peatge com si no. Actualment els diners que es destinen a aquestes bonificacions a tota Catalunya superen els 55 milions d’euros. Imagineu-vos que això s’apliqués, per exemple, a la millora del transport públic…

Estem davant d’un inici de cicle en relació a la qualitat dels sistema d’autopistes i d’un canvi copernicà en relació a la vella cultura dels peatges. Les bonificació actual d’un peatge depèn de l’ús habitual de l’autopista, de la proximitat a les grans àrees urbanes o de la manca de bones alternatives viàries gratuïtes. Aquests criteris comencen a ser molt insuficients. De aquí a pocs anys els criteris seran ben diferents, ja que es mesuraran la capacitat contaminant del cotxe, el nombre d’ocupants que porti, l’hora en que es facin els desplaçaments, el carácter col.lectiu del transport ( taxis i autobusos). La mobilitat sostenible dependrà, llavors, del foment eficaç i real del transport públic i de la polítiques racionals de protecció mediambiental.

Article publicat al Setmanari El 3 de Vuit el divendres 26 d’octubre de 2007

No hay comentarios: