jueves, febrero 04, 2010

VEGUERIES : COOPERACIO I PROXIMITAT AMB ELS AJUNTAMENTS.


Els socialistes catalans hem saludat l’aprovació de l’avantprojecte de llei de vegueries com una mostra de la valentia i del rigor amb que el President Montilla ha decidit afrontar, després de 30 anys d’espera, la nova divisió territorial de Catalunya.

La superació de l’organització en províncies és un compromís recollit en els programes electorals socialistes i en el Pla de Govern. Considerem que la nova organització territorial ha de ser la garantia d’un millor i més eficaç funcionament de les entitats supramunicipals i de la seva relació amb els pobles i ciutats de Catalunya. La complexitat del procés, les tensions i el volum de demandes territorials manifestades fins avui, auguren un debat intens, i sense dubte, extraordinàriament constructiu.

Les vegueries, definides per l’Estatut com a governs locals substitutius de les diputacions, i amb competències quasi bé similars, han de possibilitar una millor gestió dels recursos comuns, cercant una major cohesió social i territorial, desenvolupant la tasca de cooperació i d’assistència tècnica que defineix per a ella la norma estatutària.
La distribució i l’organització dels serveis de la Generalitat en vegueries, tal com està fixat en la mateixa norma, ja està pràcticament desenvolupat i no ha ( ni pot) constituir un increment de recursos administratius, patrimonials o professionals que puguin justificar-se pel desenvolupament de les noves autoritats locals. En primer lloc per que comptaran amb els recursos de els diputacions que han de substituir. En segon lloc, per que la modernització i la descentralització de l’administració no necessiten ni de més funcionaris ni de més oficines. El procés obliga a una gradualitat en el desenvolupament de la nova divisió, plenament justificada per les reformes legislatives que hi incideixen i que hauran de ser aprovades per les Corts Generals.

Ara s’obre el debat parlamentari. El compromís que assolim els socialistes és el de fer un especial esforç en la nova fase per teixir el necessari consens polític, social i territorial en un tema de tanta transcendència pel futur del país.

Article enviat al setmanari El 3 de vuit

Vilafranca del Penedès, 3 de febrer del 2010

No hay comentarios: