miércoles, abril 14, 2010

EL GOVERN HA APROVAT EL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DE LA LÍNIA ORBITAL FERROVIÀRIA


Avui, el Conseller Nadal ha signat l'aprovació definitiva del Pla Director Urbanístic de la Línia Orbital Ferroviària que té, entre d'altres finalitats, la de promoure la construcció d'una línia ferroviària entre el Garraf i l'Alt Penedès.

Enganxo aquí, per a tots els amics lectors interessats, un resum de la informació lliurada pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques, amb un detall especial del tram I que afecta al traçat en les nostres comarques.


NOTA


El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, ha aprovat definitivament el Pla Director Urbanístic de la Futura Línia Orbital Ferroviària, després de l'informe favorable de la Comissió d'Urbanisme de Catalunya.

El document concreta les reserves de sòl necessàries per a les futura línia de tren i preveu lleugeres modificacions de traçat respecte del document aprovat inicialment i sotmès a informació pública. La nova infraestructura:
Abastarà 120 km de longitud, dels quals 78 seran de nova construcció, i 42 més són trams de via existent que s’aprofitaran
Aproparà 26 municipis de 6 comarques de la Regió Metropolitana sense passar per Barcelona, enllaçant Vilanova i la Geltrú amb Mataró, per l’interior
Disposarà de 42 estacions al llarg del recorregut, 23 d’elles de nova construcció.

Discorrerà en túnel en el 60% del nou traçat, per minimitzar afectacions en superfície i ajustar-se a l’orografia del terreny i la densitat urbana

Donarà servei a 96.000 viatgers al dia el 2026, el 30% dels quals provinents del vehicle privat
El traçat és fruit d’un ampli procés de participació que ha implicat 48 municipis i 6 consells comarcals

El DPTOP treballa en la planificació de dos grans eixos ferroviaris a Catalunya, l’Eix transversal Ferroviari (ETF) i la Línia Orbital Ferroviària (LOF) que vertebraran el territori apropant el transport públic a noves àrees més allunyades de la capital.

En aquest sentit, el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, ha signat avui l’aprovació definitiva del Pla Director Urbanístic de la Línia Orbital Ferroviària, un cop la Comissió d’Urbanisme de Catalunya ha emès l’informe favorable corresponent.

Això suposa l’aprovació de la reserva de sòl que facilitarà la implantació de la futura línia ferroviària, d’acord amb les consideracions rebudes durant el procés d’informació pública obert a partir de l’aprovació inicial del Pla Director durant el qual hi ha hagut una àmplia participació del territori.

Pel que fa a l’ETF, el conseller Nadal va aprovar definitivament el seu pla director urbanístic el passat mes de gener.

El Pla Director Urbanístic aprovat avui definitivament concreta la reserva urbanística en un àmbit de 26 municipis, connectant 6 comarques de la primera corona de la Regió Metropolitana sense haver de creuar Barcelona (Garraf, Alt Penedès, Baix Llobregat, Vallès Occidental, Vallès Oriental i Maresme).

D’aquesta manera, la línia orbital trencarà la radialitat de la xarxa, apostant per la transversalitat, amb una visió descentralitzada, potenciant les comunicacions amb transport públic entre corredors amb una demanda de mobilitat important, sense haver de passar per la capital necessàriament.

Així, connectarà Vilanova i la Geltrú i Sitges amb Mataró per l’interior, donant servei a Sant Pere de Ribes, Canyelles, Vilafranca del Penedès, la Granada, Subirats, Sant Sadurní d’Anoia, Gelida, Martorell, Abrera, Esparreguera, Viladecavalls,Terrassa, Sabadell, Barberà del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Mollet del Vallès, Parets del Vallès, Montmeló, Granollers, la Roca del Vallès i Argentona.

La futura línia es configura com un eix de 120 quilòmetres de longitud total, amb trams que aprofiten línies existents i 78 quilòmetres de nova construcció. Els nous trams de línia que caldrà construir seran els de Vilanova i la Geltrú a Vilafranca del Penedès, de Martorell a Terrassa, de Barberà a Santa Perpètua i de Montmeló a Mataró. El traçat es completa amb trams que formen part de la xarxa ferroviària d’Adif: de Vilafranca a Martorell, de Terrassa a Sabadell i de Santa Perpètua a Parets del Vallès.

En total tindrà 42 estacions, de les quals 23 seran noves i la resta ja existeixen actualment o estan previstes dins de la xarxa de rodalies. Les 19 estacions previstes compartides amb d’altres línies de rodalies permetran realitzar correspondències de forma àgil entre els serveis de la línia orbital i les línies radials de rodalies que arriben a Barcelona. Així mateix, la línia orbital disposarà de connexions amb la xarxa d’FGC, tant la línia del Vallès (Sabadell i Terrassa) com la del Llobregat (Martorell).

Tenint en compte l’orografia del terreny i la densitat dels nuclis urbans travessats per la traça, la nova línia discorrerà en túnel en un 60% del recorregut, per tal de minimitzar la seva afectació, mentre que els trams en viaducte representaran el 5% del total.

Les previsions apunten que el 2026 la nova línia donarà servei a 96.000 viatgers diaris, de manera que es comptabilitzaran 26,9 milions de passatgers l’any, dels quals el 30 % s’hauran captat del vehicle privat.

En les primeres estimacions es preveu que l’execució d’aquest projecte comporti una inversió d’uns 4.000 MEUR, a càrrec del Ministeri de Foment d’acord amb el Pla de Rodalies 2008-2015.

Concretament, el document aprovat avui detalla el traçat d’aquesta línia en diferents trams:

Tram I: Vilanova i la Geltrú/Sitges – Vilafranca del Penedès: el document aprovat avui inclou algunes modificacions a Vilanova i la Geltrú respecte del text original. Així, s’ha optat per un traçat soterrat per sota de la Ronda d’Europa, que permet l’accés directe a l’estació actual de Vilanova, evitant el pas per l’àmbit de Roquetes. Així, la línia neix de la connexió amb la línia R2 de Rodalies a Vilanova i la Geltrú, dóna servei als nuclis de Vilanova i de Roquetes i continua en direcció nord per arribar a Sant Pere de Ribes i Canyelles. En aquest punt, s’ha millorat la traça respecte del document inicial, per tal d’apropar l’estació a la població i millorar l’accessibilitat.
Posteriorment, creua l’espai natural d’Olèrdola en túnel i es connecta a la línia R4 de Rodalies a l’est dels Monjos. Una vegada la LOF s’ha incorporat a la línia R4 discorre per aquesta entre els municipis de Vilafranca del Penedès, La Granada, Sant Sadurní d’Anoia, Gelida i Martorell.

Més informació de l'actualitat del DPTOP al bloc http://blocs.gencat.cat/ptop

No hay comentarios: