lunes, enero 17, 2011

EL VALOR I ELS RISCOS DE LES ELECCIONS PRIMÀRIES


El 19 de febrer el PSC organitzarà les eleccions primàries a Barcelona i, si s'escau, a la resta de municipalitats en que s'hagin de dur a terme.

Les primàries no són un mètode nou. Ja es practiquen a diversos sistemes polítics, tant a la resta de l'Estat ( ho acaba de fer el PSOE a 23 llocs d'Espanya, entre ells per elegir candidat a la Comunitat de Madrid) com a d'altres països del món . Compten amb defensors i, també, amb detractors.

Jo vull centrar-me en dos aspectes de les primàries: el seu valor i els seus riscos.

El valor de les primàries rau en la capacitat de mobilitzar a l'electorat d'una força política i de crear, des de primera hora, un major interés sobre el procés electoral que es preveu al conjunt de la ciutadania. Serveixen per contrastar conceptes, idees i models de gestió al si de les forces polítiques, permeten una major transparència política i fan més evidents els mecanismes de decisió dels partits. Per tant, ningú nega que a major democràcia interna més enriquiment democràtic.

Però, també, les primàries entranyen importants riscos : fomenten una major vedetització de la política, i una tendència a substituir el compromís col.lectiu pel lideratge individual. Es parla menys de "nosaltres" per parlar més en termes individuals. La preocupació pel lideratge individual pot tenir la temptació de substituir el treball en equip, la construcció conjunta de porgrames, missatges i estratègies.

El segon gran risc és el seu ús per satisfer interessos personalistes o per resoldre la "guerra de posicions". Si s'agafa aquest camí, s'acabarà deteriorant un bon instrument i s'augmentarà el cantó frívol de l'activitat política.

Dit això, les primàries han de ser l'eina necessària per quan una força política ha de dirimir, al menys, entre dues candidatures ( que no només entre dos candidats/tes), entre dues visions de la jugada política nascudes del tronc comú de la força política. Han de ser obligatòries ? Només en el cas en que puguin concòrrer dos o més candidatures. S'han de fer amb un temps determinat abans de les eleccions ? És possible que si, al menys amb un termini de sis mesos. Les han de regular els partits, internament, o han de tenir una legislació electoral d'àmbit estatal ? M'inclino per que sigui la llei electoral qui determini el procediment per a la totalitat de les forces polítiques que es presentin a les eleccions.

Considero que estem davant d'un procés realment interessant i al que hem d'atendre amb rigor no exent de passió política. Quan Trias i el PP menystenen el procés obert al PSC de Barcelona, és possible que estiguin al límit de cometre un error que pot tenir, també per a ells, conseqüències polítiques.

No hay comentarios: