lunes, febrero 14, 2011

PRIORITATS FERROVIARIES AL PENEDÈS


En aquests dies, al Parlament, estem iniciant el treball de comissions. De fet demà compareixerà, per primera vegada, el nou conseller de política territorial i medi ambient que ara es diu de Territori i Sostenibilitat.


He centrat la feina d'aquests dies en les prioritats ferroviàries de la nostra comarca que, a saber, són de tres tipus : augment de serveis nocturns entre Vilafranca i Barcelona ( al menys un servei) i entre Vilafranca i Sant Vicenç de Calders ( al menys un servei, també) ; estudi de la capacitat del corredor ferroviari de la R4 entre la comarca i Barcelona per tal de que s'analitzi ( i es concreti) la possibilitat de posar en funcionament serveis semidirectes que augmentin la velocitat comercial, millorant la comunicació global de la comarca; i, en tercer lloc, treballar de valent per tal de que es pugui dotar, quan més aviat millor, al Penedès, d'una estació de trens regionals que dóni servei al sistema de l'alta velocitat catalana i de futur ( perquè no ?) als trens d'alta velocitat del trajecte Barcelona-Madrid o Madrid-frontera francesa, tal com preveu el Pla de Transports de Viatgers de Catalunya 2008-2012.


Aquests són tres dels reptes ferroviaris bàsics que poden permetre afrontar el futur econòmic i demogràfic de la comarca, i en especial de Vilafranca, amb més garanties. El govern de les esquerres va posar les eines bàsiques per al desenvolupament de les apostes ferroviàries per a Catalunya ( i pel Penedès, també). Ara defensarem, des de l'oposició el compliment d'aquestes opcions estratègiques, que són molt majoritaris a la Vila i al Penedès.


El debat es produirà a finals de març o principis d'abril. Ja us faré saber els resultats del debat.

No hay comentarios: