domingo, abril 15, 2007

BONA REBUDA A L' ACORD PER L'HABITATGE

El Govern ha enviat als grups polítics i als agents socials l'esborrany d'un acord per l'habitatge a Catalunya.La rebuda general ha estat força positiva i aquesta noticia és una molt bona notícia per a les polítiques que impulsen el President Montilla i el Departament de Medi Ambient i Habitatge.
En definitiva, i tot apunta bé, els actors polítics de l'acord ( amb l'excepció fins el moment del PPC) coincideixen en la urgència d'establir les bases d'un acord que pugui aportar unitat d'acció en un tema tan sensible com és l'accés a l'habitatge per a les persones que ho demanden.
No serà fàcil capgirar la tendència del mercat immobiliari només amb la voluntat dels actors, però servirà per a que el paquet de mesures que s'impulsin tinguin el màxim consens i, a més a més, per a que els ciutadans visualitzin que l'acció d'aquells que tenen les responsabilitats de la gestió de l'habitatge , tant a nivell privat com públic, és una acció consensuada.
Estimem imprescindible treballar de valent i en profunditat per tal que l'acord arribi a ser un producte concret i un instrument eficaç i eficient pel conjunt dels ciutadans i de les ciutadanes.
Ho hem dit en més d'una ocasió. El gran acord que el país necessita en la matèria de l'habitatge és un acord entre les administracions públiques competents ( ajuntaments i Generalitat) per tal de generar sòl en què construir nous habitatges.
Però això no és suficient. El segon element clau és sumar als agents privats del mercat de l'habitatge a una operació de compromís : garantir la producció d'habitatge protegit en nombre suficient en el marc de l'acció promotora privada. Sense els operadors privats, el volum d'HPO que s'ha de construir no es pot garantir.
I una tercera consideració. S'ha d'incrementar l'acció cooperativa i la dels agents públics en la producció d'habitatge protegit( Incasol, empreses públiques, societat municipals , etc.). Aquests agents han demostrat eficiència en la seva actuació. Són instruments de provada eficàcia. Però, ara, és l'hora de que puguin multiplicar per dos ( com a mínim) a curt termini la seva capacitat operadora.
El compromís de l'esborrany és arribar a la producció de 160.000 habitatges protegits en el termini de 9 anys, d'enguany a l'any 2016. És un objectiu ambiciós, però assumible, si l'esforç i la voluntat de fer-ho presideixen la iniciativa.

No hay comentarios: