domingo, febrero 03, 2008

PRESIDENT ZAPATERO : EL BALANÇ D’UN COMPROMÍS


El 9 de març els catalans i les catalanes estem convocats a les urnes. Com es propi a qualsevol democràcia, és hora de fer balanç del treball fet pel govern d’Espanya, avaluar els compromisos adquirits i, a partir d’aquí, actuar en conseqüència. Però les eleccions del 9 de març són quelcom més que un exercici electoral democràtic. Hem assistit a una legislatura de pronunciat caràcter social, de defensa dels drets humans i d’ampliació dels drets civils.

El procés d’aprofundiment democràtic que han constituït els canvis i les reformes legislatives del President Zapatero han transformat i enriquit el joc de relacions col.lectives i de les llibertats individuals. Aquest procés de canvi democràtic ha remogut a les forces conservadores que han encetat una creuada en contra de les noves mesures. La dreta ha convertit el 9 de març en un moment polític més trascendet que el de una consulta electoral. La seva finalitat és guanyar per revertir els canvis legals que equiparen als conjunt dels espanyols, més enllà de la situació personal, afectiva, ideològica o econòmica.

El govern del President Zapatero, pel que fa a Catalunya, ha fet efectives moltes de les nostres aspiracions. Catalunya té avui el millor Estatut de la seva història, amb el seu suport i la seva defensa. Ha acordat amb el govern de la Generalitat la inversió, durant els propers set anys, de 34.486 milions d’euros en infraestructures fins el 2013. Una inversió que no s’ha produït mai al nostre país. En aquest període, així mateix, s’ha aprovat la Carta Municipal de Barcelona, s’han aconseguit competències en matèria d’immigració ( la primera comunitat autònoma que ho aconsegueix), en inspecció de treball i de seguretat social. En aquesta etapa, 500.000 nous llocs de treball s’han creat al nostre país, 275.000 catalans i catalanes han vist incrementades les pensions mínimes en un promig global del 25% i 575.000 autònoms han millorat els seus drets gràcies a l’Estatut del treballador autònom.

Les mesures governatives i legislatives que s’han impulsat permetran en un futur nous beneficis socials. La cobertura de la llei de dependència arribarà a 234.000 persones a Catalunya. El nou decret de foment de l’habitatge donarà ajuts a un total de 63.000 joves catalans per afavorir la seva emancipació i permetrà que 200.000 famílies catalanes puguin desgravar enguany el 10 % de la renda destinada a lloguer.

També han estat bons resultats de l’acció del govern de l’Estat en benefici de Catalunya, i cal recordar-ho, l’impuls de la llei que ha permès la recuperació dels “papers de Salamanca”, l’obtenció del domini .cat que situa la llengua i la cultura catalanes a internet, la paralització del trasvassament de l’Ebre i la negociació que permet a les autoritats catalanes fer ús de la nostra llengua en els organismes de la Unió Europea.

Zapatero ha complert amb la ciutadania espanyola i catalana amb un programa de defensa dels drets humans, d’aprofundiment dels drets civils i d’increment de la capacitat de l’estat en la millora de la situació social de tothom. Hem d’evitar el retrocés, hem d’apostar per seguir el camí del canvi. El 9 de març cal tenir-ho en compte. La llibertat i el benestar dels ciutadans estan en joc. Ens cal no oblidar-ho.

No hay comentarios: