martes, noviembre 15, 2005

2006 UN PRESSUPOST SOCIAL EFECTIU

El Govern de la Generalitat ha previst per l’Alt Penedès un pressupost superior als 33 milions d’euros, exactament 33.012.778 euros, per l’any 2006. Aquesta quantitat representa un creixement del 61% sobre el total invertit a la comarca l’any 2004 i un 141 % més de la inversió aplicada l’any 2005.

Del total d’inversió que s’ha previst, un 55% ( 18.150.000 euros) es fa en matèria d’infraestructures escolars. Destaquen així la inversió en la creació de nous centres escolars llargament reclamats a la comarca i que no han estat realitat fins a l’arribada del Govern del President Maragall. En aquest sentit destaquen la nova escola del Barri de La Girada a Vilafranca, la recuperació ( després de no tenir-ne durant més de 30 anys) de l’escola de Les Cabanyes, la construcció dels nous edificis escolars de Pacs del Penedès, Vilobí del Penedès, La Ràpita i Santa Margarida i Els Monjos i de Sant Llorenç d’Hortons, entre d’altres.

Un 22 % (7.089.976 euros) del pressupost es destina a la inversió en equipaments sanitaris i hospitalaris. A banda de la inversió en matèria d’equipaments i en informatització sanitària i hospitalària, el pressupost preveu la inversió de 2.100.000 euros per a les obres d’ampliació de l’Hospital Comarcal, una reivindicació de la població i dels professionals que no s’havia atès durant el període de govern de CIU.

Un 21 % ( 6.817.386 euros) del pressupost es destina a un altre objectiu rellevant de l’acció del Govern: la política de l’habitatge. Es preveuen dues inversions d’habitatge social al Barri de La Girada de Vilafranca del Penedès, una promoció d’habitatges del mateix tipus a Gelida i la construcció d’habitatges socials per a joves i de tipus tutelats per a gent gran ( aquests darrers en règim de lloguer) a Santa Margarida i Els Monjos.

D’altra banda, els pressupostos preveuen inversions de l’Agència Catalana de l’Aigua a Sant Martí Sarroca i a Vilafranca del Penedès.

Per últim destaca una inversió de 258.000 euros per a les obres de condicionament dels entorns del Castell de Sant Martí Sarroca, una obra que estant programada des de fa més de 6 anys, no s’ha pogut iniciar fins aquest any.

El Diputat Roberto Labandera que va fer la presentació pública d’aquestes inversions en Roda de Premsa el passat dilluns 14 de novembre ha destacat que aquests pressupostos són els pressupostos amb major contingut social que ha vist mai la nostra comarca. El Govern acompleix així amb el compromís del pacte del Tinell de donar un gir social a la política de la Generalitat de Catalunya que presideix el President Maragall.

Vilafranca del Penedès, 15 de novembre de 2005.

No hay comentarios: