miércoles, noviembre 09, 2005

LES PRIORITATS D’UN PRESSUPOST SOCIAL pel PENEDÈS.

El Govern de la Generalitat ha previst per l’Alt Penedès un pressupost inicial d’inversions superior als 33 milions d’euros, exactament 33.012.778 euros, per l’any 2006. Aquesta quantitat representa un creixement del 61% sobre el total invertit a la comarca l’any 2004 i un 141 % més de la inversió aplicada l’any 2005. Són els pressupostos amb la major vocació social que mai ha vist la nostra comarca. A aquesta quantitat cal sumar-li 24,3 MEUR d’inversió extrapresupostària en l’execució de l’Eix Diagonal durant l’any 2006, la qual cosa dóna un total de 53,3 MEUR de pressupostos. Aquesta inversió és el 0,9 el total d’inversions de Catalunya, tres punts més dels que calcula el diputat conservador Sr. Raventós.

Per als socialistes no es tracta només del nivell d’inversió si no del tipus d’inversió, de les seves prioritats i dels seus objectius. És per això que destaquem el caràcter social prioritari de els inversions a la comarca. Del total d’inversió que s’ha previst, un 55% ( 18.150.000 euros) ho farà en matèria d’infraestructures escolars. Destaquen així, la inversió en la creació de nous centres escolars llargament reclamats a la comarca i que no han estat realitat fins a l’arribada del Govern del President Maragall. En aquest sentit, cal citar la nova escola del Barri de La Girada a Vilafranca, la recuperació ( després de no tenir-ne durant més de 30 anys) de l’escola de Les Cabanyes, la construcció dels nous edificis escolars de Pacs del Penedès, Vilobí del Penedès, La Ràpita i Santa Margarida i Els Monjos i de Sant Llorenç d’Hortons, entre d’altres.

Un 22 % (7.089.976 euros) del pressupost es destina a la inversió en equipaments sanitaris i hospitalaris. A banda de la inversió en matèria d’equipaments i en informatització sanitària i hospitalària, el pressupost preveu la inversió de 2.100.000 euros per a les obres d’ampliació de l’Hospital Comarcal, una reivindicació de la població i dels professionals que no s’havia atès durant el període de govern de CIU.

Un 21 % ( 6.817.386 euros) del pressupost es destina a un altre objectiu rellevant de l’acció del Govern: la política de l’habitatge. Es preveuen dues inversions d’habitatge social al Barri de La Girada de Vilafranca del Penedès, una promoció d’habitatges del mateix tipus a Gelida i la construcció d’habitatges socials per a joves i de tipus tutelats per a gent gran ( aquests darrers en règim de lloguer) a Santa Margarida i Els Monjos.

Vull destacar, amb il.lusió, una inversió de 258.000 euros per a les obres de condicionament dels entorns del Castell de Sant Martí Sarroca, una obra que estant programada des de fa molts anys, no s’ha pogut iniciar fins ara. I consti que parlem només d’inversions, per que en el capítol de suport als ajuntaments hi ha una bona oportunitat en les convocatòries del Departament de Cultura destinada a la millora dels equipaments culturals de titularitat municipal i/o i associativa , a la què ja han previst acollir-se molts municipis de la comarca. La promoció de l’accés a la cultura, així com la garantia de la seguretat dels ciutadans, també és política rellevant de l’àmbit social

El Govern del President Maragall acompleix així amb un dels objectius fonamentals del Govern de la Generalitat : incrementar de forma substancial els recursos destinats a les polítiques socials, que són el nord de l’acció política de l’esquerra catalana al Govern, en general i del PSC en particular. Encara ens queda feina per fer? Clar que si, però l’ampliació decidida de la xarxa pública de recursos socials ja té, al Penedès, els peus ben sòlids. I en relació a l’obsessió del Sr. Raventós per les xifres tergiversades i les mentides aritmètiques, la idea més important que si ens obsessiona als progressistes és la possibilitat de tothom d’exercir els seus drets i no només l’alegria convergent del ciment i del totxo.

No hay comentarios: