lunes, julio 21, 2008

LA SITUACIO ECONÒMICA I L’ACCIÓ DEL GOVERN


A ningú escapa ja la situació preocupant de l’economia i el seu efecte sobre la renda de les famílies. La crisi immobiliària i l’alça dels preus del petroli han posat al món, i per tant a l’economia espanyola i catalana al bel mig d’una situació seriosa que ha obligat al Govern de Catalunya a presentar un paquet de mesures de reactivació.

El passat mes d’abril, el Conseller Castells va presentar en nom del Govern un important paquet de mesures per impulsar l’activitat econòmica. L’augment de la inversió en obra pública, la promoció i la millora de l’habitatge, els mecanismes per millorar el finançament i l’impuls de l’activitat empresarial, mesures de fiscalitat i de reforç de les polítiques actives d’ocupació i acció social.

La inversió pública del conjunt de les administracions públiques en aquest any 2008 ha sumat 12.800 M€. D’aquest total, 4.500 M€ corresponen a l’Estat ( mitjançant l’aplicació de la addicional tercera de l’Estatut), 5.906 M€ corresponen al Govern de la Generalitat i 2.400 M€ ho destinen les administracions locals.En matèria d’obres públiques i pel que fa al nostre territori, el passat mes de juny s’ha licitat l’obra d’execució de la C-15 per un global de 425 M€ que completa el desenvolupament del primer programa d’eixos viaris.

En matèria de suport directe al sector empresarial, el Govern impulsa nous mecanismes, des de l’INCASOL per a l’adquisició de sòl industrial per part de les empreses, facilitant la seva adquisició mitjançant la constitució de drets de superfície al seu favor. També es reforcen les línies de creixement empresarial de l’Institut Català de Finances, per finançar projectes de fusió, adquisició i consolidació empresarial. Algunes d’aquestes mesures s’orienten a reforçar les línies d’actuació del COPCA i del CIDEM, l’increment del suport al capital, o l’habilitació de 1.500M€ per a incrementar els crèdits a les petites i mitjanes empreses.

Un capítol important de les mesures de reactivació és la política de promoció i millora de l’accés a l’habitatge. La constitució de 100 Àrees Residencials Estratègiques que impliquen a 86 municipis ( entre elles el sector de Les Bassetes de Vilafranca) a tota Catalunya posarà a disposició de promotors públics i privats, en els propers anys, 1600 hectàrees de sòl residencial amb la finalitat de construir 90.000 nous habitatges. També s’apliquen aquí les mesures ja contemplades en el Pacte Nacional per l’Habitatge que preveu la construcció 12.000 habitatges protegits durant aquest any, un 30% més que l’any 2007 i la rehabilitació de 40.000 unitats. Destaquem que, a fi de fer possible l’operació global de promoció del pacte, s’ha signat el recent acord entre el Govern i les Caixes d’Estalvi per valor de 12.500 M€.

El paquet de mesures es completa amb l’atenció a les polítiques actives d’ocupació i d’acció social, amb el reforç dels plans per les actuacions formatives d’impacte a curt termini en la requalificació d’aturats, el pla de suport a les persones emprenedores així com les actuacions per al reforç de l’orientació i les accions de millora d’accés al mercat de treball de les persones immigrades.

Publicat a El 3 de Vuit, divendres 18 de juliol de 2008

No hay comentarios: