jueves, julio 31, 2008

UNA RODA DE PREMSA ABANS DE LES VACANCES


El passat dilluns 28 de juliol vaig fer la roda de premsa mensual a la seu de la nostra Federació. En aquesta ocasió, i tenint en compte que comencem les vacances parlamentàries, ha tingut un caràcter especial. Com a cada roda que faig, l'objectiu que em plantejo és la difussió de l'obra del Govern i, en especial de tot això que afecta de forma directa a l'Alt Penedès. En aquesta ocasió la roda la vaig dedicar a parlar del PUOSC 2008 i a l'aprovació, per part del Consell Executiu, de l'avantprojecte de llei de millora de les urbanitzacions amb dèficits urbanístics que ha preparat la Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques. He comentat amb els periodistes la importància del projecte i els antecedents : l'any 2002 ja vam presentar una proposició de llei al Ple ( la vam preparar l'Oriol Nel.lo i jo mateix) que no va prosperar. Estic satisfet del projecte actual. La feina de treball legislatiu serà, de ben segur, molt atractiva.


Us dono a conèixer la nota de premsa que vaig repartir entre els periodistes.EL SUPORT ALS GOVERNS LOCALS MITJANÇANT EL PUOSC I LA MILLORA DE LES URBANITZACIONS SON DUES PRIORITATS DE L’ACCIÓ DEL GOVERN DE LA GENERALITAT A FAVOR DELS MUNICIPIS.

El PSC valora positivament l’aprovació d’un paquet de subvencions als ajuntaments per al període 2008 en el marc del PUOSC 2008-2012.

El passat dimarts 22 de juliol el Consell Executiu va aprovar el paquet d’ajuts del PUOSC per l’any 2008, que beneficia a un bon nombre d’ajuntaments de la comarca de l’Alt Penedès en la realització de diverses obres que van des de la construcció d’equipaments a l’arranjamnet de camins. El total d’aquestes obres puja a 4,2 d’euros.

El PUOSC 2008-2012 ha incrementat en un 43 % els recursos del programa en relació a la seva fase anterior, dotant-se de 600 milions d’euros per al total del quinqueni. A la nostra comarca l'augment és superior al 55%. D’aquests, un total de 141 milions són adjudicats per a l’any 2008, la qual cosa incrementa les inversions a la comarca.

Destaquem les inversions més importants :

Millora de l’espai públic del centre históric ( Sant Quintí de Mediona) : 480.057 €
Local Municipal d’Avinyó Nou ( Avinyonet) : 440.396€
Serveis bàsics als barris Rectoria i Font de l’Oriola ( Pontons): 373.240 €
Camp Municipal de Futbol ( Torrelles de Foix) : 345.888€
Rehabilitació del Barri de l’Hospital ( Olesa) : 265.372 €
Ampliació piscina municipal ( Sant Llorenç ): 223.613 €
Arxiu municipal i sala de plens ( Sant Pere de Riudebitlles ): 183.833€
Cobriment de la Pista a Ordal ( Subirats): 142.000 €
Ampliació cementiri i ampliació escola bressol( Les Cabanyes) : 192.000€
Ampliació i reforma d’antigues escoles per llars d’infants ( Subirats): 100.000€

Per al PSC, la concreció d’aquesta línia d’ajuts és una mostra més del compromís del Govern de la Generalitat amb la tasca de gestió dels municipis de la comarca.

D’altra banda, el PSC destaca que en el periode 2006-2008 s’han dut a terme inversions en matèria educativa per valor de quasi 23.000.000 d’euros. Ja estan en funcionament els equipaments corresponents a les obres adjudicades l’any 2006 ( per valor de 15.500.000 d’euros ) i en estat d’execució obres per valor de 4.800.000 a Santa Margarida i Els Monjos i Gelida, respectivament

El PSC també destaca, en millora hospitalària, la inversió de 7.283.000 euros en la Fase I de remodelació de l’Hospital Comarcal, ja finalitzada, així com les obres d’ampliació i millora del Laboratori d’Anàlisis Clíniques que per valor de 2.767.631 euros que s’estan duent a terme en l’actualitat i que es preveu finalitzar la primavera de l’any vinent.

En un altre ordre de coses, el PSC també destaca l’aprovació per part del Govern de l’Avantprojecte de llei de millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics. És un projecte que té com a finalitat ordenar les urbanitzacions aïllades i dotar-les d’infraestructures i de serveis bàsics.

El projecte que ha iniciat la seva tramitació parlamentària és una aposta valenta per dur a terme la millora de l’urbanisme dispers mitjançant el mecanisme de suport als ajuntaments. En aquest sentit la nova llei estableix mesures per aconseguir :

L’ordenació urbanística de l’àrea residencial, mitjançant les corresponents figures de planejament i de reparcel.lació que assegurin les cessions de sòl necessàries per a la millora dels serveis.
La dotació de serveis i d’infraestructures, en col.laboració amb els ajuntaments i els parcel.listes.
La creació d’un fons econòmic per ajudar als ajuntaments a elaborar projectes de millora de les urbanitzacions a través d’una convocatòria anual
L’habilitació d’una línia de prèstecs destinada als ajuntaments per a finançar l’execució de les obres i una altra per als parcel.listes per assegurar el retorn del cost de les obres.
La reducció de la superficie, en aquells casos que això sigui posible, de les urbanitzacions que no s’han arribat a desenvolupar al llarg dels anys o, fins i tot, la reversió dels terrenys a la seva condició anterior de sòl no urbanitzable.

Per al PSC és una proposta valenta, a llarg termini, i que requereix del màxim consens entre ajuntaments i administració de la Generalitat així com de la implicació dels veïns per a que els projectes tirin endavant. És una nova iniciativa de baix a dalt que el Govern planteja per millorar la cohesió urbanística dels municipis i el benestar social dels seus residents.

No hay comentarios: