martes, marzo 02, 2010

RESOLUCIÓ DELS SOCIALISTES PENEDESENCS I LA DIVISIÓ VEGUERIAL DE CATALUNYA


El passat dissabte els socialistes de l'Alt Penedès i el Garraf varem celebrar el Consell de Federació. El debat es va centrar en el posicionament del Consell en relació a la nova llei veguerial i l'encaix de les dues comarques a la futura vegueria de Barcelona. El resultat va ser clar. El Consell es va pronunciar per 56 vots a 10 a favor de la llei. La voluntat desl socialistes penedesencs es la de coontinuar construint Penedès en xarxa amb la resta de municipis de Barcelona. A continuació penjo la resolució per a donar-li difusió.


RESOLUCIO SOBRE L’ORGANITZACIÓ VEGUERIAL DE CATALUNYA

Els socialistes varem aprovat en el XI congrés del partit l’impuls de la divisió veguerial de Catalunya, una reclamació de caràcter històric, estretament vinculada a la voluntat política de l’autogovern i des de l’any 2006 al mandat estatutari. En aquest sentit, des de la Federació X saludem la valentia i el rigor demostrat pel President Montilla en dirigir amb fermesa el procés de debat governamental que ha donat lloc a l’avantprojecte de llei de vegueries.

El Govern de la Generalitat, que té el PSC coma pal de paller i que encapçala el company José Montilla, ha donat un pas decisiu en l’assoliment de la permanent aspiració del catalanisme d’esquerres que Catalunya es podés dotar d’una organització administrativa i pròpia, aspiració que apareix ja en les primeres formulacions del federalisme català i que una de les seves primeres i principals figures, Valentí Almirall,expressa amb tota claredat: “ Les comarques naturals,corregiments o vegueries han de ser la base que per sa administració i règim anterior adopti Catalunya, si algun dia recobra la personalitat política ( Lo Catalanisme,1902). Fins avui, 108 anys després, i quan ja han passat 30 anys d’ençà de la recuperació de les institucions catalanes, no s’havia produït una proposta política d’organització veguerial. Considerem aquest fet un fet històricament remarcable, que te el poble català, el PSC i el President Montilla com a indiscutibles protagonistes. L’acció de govern conservador , tantes vegades carregades de tacticisme i electoralisme així com de fals patriotisme, no va impulsar mai una proposta política d’aquesta dimensió. Han estat les forces polítiques de l’esquerra catalana les que han estat capaces, malgrat les enormes dificultats del procés, d’avançar en el mandat estatutari. CIU ara diu que “això no toca” i el PPC s’hi suma, amagant que té recorregut l’articulat del sistema veguerial davant del Tribunal Constitucional. Les dues llargues dècades de govern de CIU al capdavant de la Generalitat ens van deixar com a herència una organització territorial atomitzada en 41 comarques, estructura avui desfasada en part, amb la qual el nacionalisme conservador va teixir el seu poder territorial durant molts anys i el seu control social i polític ( llevat de cinc o sis comarques de la regió de Barcelona).

Els socialistes hem construït el nostre projecte polític des dels ajuntaments, des de l’administració més pròxima al ciutadà, suportant la indiferència i fins i tot l’obstruccionisme constant de CIU. El nostre convenciment i la nostra pràctica política han estat sempre treballar amb la gent als barris, als pobles, a les viles i a les ciutats. Som un partit forjat en aquestes batalles locals, en les quals hem aprés i hem acumulat el bagatge del catalanisme social, treballant colze a colze amb la gent, solucionant els seus problemes quotidians i construint els projectes comuns que més desenvolupament, riquesa i ocupació ens puguin aportar. La dreta nacionalista sempre va oposar territori a municipi, a la resta de Catalunya contra Barcelona, al camp contra les viles i les ciutats, va destruir la Corporació Metropolitana de Barcelona, va obstaculitzar fins a l’infinit la cooperació de la Diputació de Barcelona amb els ajuntaments de la província i en el cas que ens ocupa va enfrontar les capitals amb les seves comarques. Els Consells Comarcals en la seva immensa majoria i el Govern de la Generalitat van ser posats al servei dels interessos de Convergència i Unió. L’organització territorial del país responia als designis dels interessos de la política pujolista.

Estem a l’inici del procés legislatiu d’una nova organització territorial a Catalunya que entre d’altres lleis posa a debatre la divisió veguerial i la creació de l’àrea metropolitana de Barcelona. Des del Penedès entenem que la nova reforma no pot significar un pas enrere del poder municipal, que continua essent el instrument més eficaç per a la transformació social dels nostres pobles, viles i ciutats. I entenem, també, que ha de ser un procés racional i ordenat, que gravi els ciutadans i les ciutadanes amb més despesa pública. Si apostem per una nova organització territorial és per que aquesta estigui més a prop dels ciutadans i dels ajuntaments. Volem i continuarem reclamant més recursos per als ajuntaments, més competències i major capacitat d’incidència en la resolució dels grans temes que afecten avui la convivència : la igualtat dels drets i els deures de les persones, la integració de la nova ciutadania, la lluita contra l’atur i al crisi econòmica, la producció de més riquesa, ambientalment i socialment sostenibles, l’eradicació de la violència en totes les seves formes .

El socialistes penedesencs sempre hem estat partidaris d’una nova divisió territorial i de superar el mapa actual de províncies, donant resposta a dos principis polítics específics : la necessitat de dotar els territoris del país de major capacitat d’autogovern, acostant l’administració als ciutadans, descentralitzant competències en favor de les administracions municipals, les més properes al ciutadà. No entenem una divisió veguerial que no es basi en el principi de més i millor municipalisme. No creiem que pugui ser útil al ciutadà una administració que no estigui pensada per garantir-li més i millors serveis. La il.lusió de la gent i el seu benestar passen per més drets socials i més capacitat local per atendre les seves problemàtiques.

Si bé els progressistes penedesencs en els anys de la Transició ja havien posat en marxa un programa cultural de base intercomarcal ( amb l’Institut d’Estudis Penedencs i l’Escola d’Estiu del Penedès, coma a expressions destacades, el Penedès polític és una construcció del PSC,posada en peu, en els primers anys de la democràcia pels companys Casanova,Beltran,Orriols i Robert, des del Garraf; per Tomàs, Sogas, Aguado,Querol i Gabarró, des de l’Alt Penedès.

Durant totes aquestes darreres dècades els socialistes hem estat la única formació política amb un ferm posicionament penedesista. Justament per fidelitat a aquesta tradició i en virtut del nostre compromís amb la ciutadania d’aquest territori volem constatar com un fet positiu que en aquests 30 anys de pràctica democràtica, els municipis de l’Alt Penedès i del Garraf han teixit forts lligams al si de la Regió Metropolitana de Barcelona. La representació política a la Diputació de Barcelona ens ha estat especialment beneficiosa. Els que ho neguen menteixen per interessos polítics. El rol d’assistència tècnica i de cooperació dut a terme per la Diputació de Barcelona ha estat i continua sent especialment beneficiós pels nostres ens locals. La capacitat de diàleg i l’impuls i l’empara de polítiques locals estan avui reconeguts per tots els alcaldes i alcaldesses de tots els colors polítics. També hem participat en les taules de debat, de concertació i de planificació estratègica liderats per l’ajuntament de Barcelona. Hem format aliances de relacions estratègiques amb els municipis de l’Arc Metropolità,que tindran efectivitat concreta en el procés de realització de l’Eix Orbital Ferroviari ( que permetrà la connexió amb tren de Vilanova amb Vilafranca i Martorell,Terrassa, Sabadell, Granollers i Mataró), hem impulsat l’Eix Diagonal i acords de col.laboració entre els ciutats i comarques entre els ciutats i comarques que uneix, hem participat en esdeveniments com les de la Barcelona Olímpica o el Fòrum de les Cultures. Hem cridat, hem lluitat i hem vibrat amb projectes que tots entenem com a una perllongament de les nostre pròpies expectatives i dels nostres propis anhels.

En tot aquest període, el Penedès, a l’empara d’aquestes aliances estratègiques i participant en els escenaris de la participació política supramunicipal que ens tocava, ha anat creixent i enfortint la seva personalitat. Qui pot negar que estem avui en millors condicions que fa 30 anys ? Ens hem beneficiat del desenvolupament de Barcelona i de la seva àrea d’influència. La projecció internacional de Barcelona ( motor de la projecció europea i internacional de Catalunya ) també ha beneficiat a les nostres contrades. L’efecte de la seva projecció ha donat carta de qualitat i de reconeixement al nostre turisme , a la promoció dels nostres vins i caves, a la difusió de la nostra cultura popular i de nostres tradicions. Malgrat les opinions contràries dels profetes del desastre, els nostres municipis han viscut un creixement demogràfic que lluny de ser una trava al nostre creixement s’ha convertit en un factor de la seva riquesa. Considerem que és un objectiu vital per al Penedès i el Garraf mantenir l’aliança estratègica amb Barcelona, la capital del país i la massa crítica més important de suport polític dels socialistes catalans, i amb la seva àrea metropolitana, que ho és encara més. Com a opció política progressista tenim en Barcelona, en la seva àrea metropolitana i a l’arc metropolità els millors aliats per al nostre projecte de transformació social i econòmica del nostres municipis. I que millor escenari que el d’un mateix Consell de Vegueria per garantir aquesta aliança ? Si partim de la base de que fins avui les aliances ens han estat positives, el desafiament del futur està en fer-les més sòlides i fer més rendibles, en termes de desenvolupament, la nostra participació.

Des del reconeixement dels indiscutibles vincles dels nostres territoris amb Barcelona i el seu entorn, i de la valoració positiva que tota la ciutadania de els nostres comarques n’ha de fer , des del PSC de l’Alt Penedès i el Garraf volem continuar enfortint institucionalment el Penedès, les interrelacions entre les seves institucions locals i les seves organitzacions cíviques i impulsar noves etapes d’acció política. L’impuls polític del Gran Penedès, a mitjans dels anys 80 va néixer amb una voluntat similar. D’aquella voluntat política va néixer, també, la Federació X del PSC, que va fusionar les organitzacions socialistes del Garraf i de l’Alt Penedès. Fruit d’aquell treball hi ha avui una Mancomunitat de Municipis Penedes Garraf que no ha esgotat ni molt menys les seves possibilitats d’acció mancomunada. És una institució que presidim i liderem. Comptem amb la presidència dels dos consells comarcals ( Garraf i Alt Penedès)que estan en condicions de portar a terme activitats i programes intercomarcals de relleu. Hem de ser capaços d’explotar totes les seves possibilitats dels acords de l’Eix Diagonal que puguin permetre una major aproximació a la comarca de l’Anoia i a la seva capital, Igualada. De la mateixa manera podem traçar nous camins en la relació amb el Baix Penedès. La imminent creació de l’àmbit funcional del Penedès per part del Parlament, ens obliga com a socialistes ha elaborar i posar en pràctica programes i estratègies comunes que enforteixen el nostre projecte polític.

La conferència territorial celebrada per la Federació el mes de juny del 2005 va fixar el posicionament dels socialistes de l’Alt Penedès i del Garraf en relació a la futura organització territorial de Catalunya. El debat i la reflexió duts a terme ens portaren a prendre la decisió de que les dues comarques havien de continuar formant part de la regió primer o vegueria de Barcelona. Exposàvem, llavors, les raons que hem explicat abans.

La resta de forces polítiques de forma gradual, i d’acord a diversos interessos, es van anar posicionament a favor d’una vegueria pròpia. CIU que no va fer mai el desenvolupament territorial que manà el Parlament l’any 1983, es va sumar a les peticions de la Plataforma pro vegueria amb un exclusiu càlcul partidista, ja que a nivell nacional mai va incorporar al seu programa polític, les seves demandes. CIU avui està en contra de l’aprovació de l’organització territorial, una reivindicació històrica del catalanisme polític. El PP, per la seva banda, va recórrer davant el Tribunal Constitucional els articles de l’Estatut que en parlen. Fins avui no ha retirat el recurs ni s’ha desdit . ICV-EUA no es partidària de la creació de més vegueries, però a nivell local i per evitar pressions polítiques, es posiciona a favor. ERC va defensar sempre la creació de l’àmbit ( ho va fer l’any 1995 i ho continua fent ara), però quan a la vegueria han mantingut un discurs oportunista. Els socialistes, en canvi, hem estat els únics que hem mantingut la coherència del nostre plantejament, fins i tot davant del risc aparent d’erosió política que comporta el nostre posicionament.

Els socialistes de la Federació X, com la força política més votada a l’Alt Penedès i al Garraf fem una crida a tots els penedesencs i totes les penedesenques per continuar treballant pel futur dels nostres municipis i de les comarques que els acullen. I estem disposats al diàleg amb tothom que tingui el mateix objectiu, ja sigui des de l’àmbit polític, com el social, a les entitats, a les associacions de veïns, a les plataformes reivindicatives. Volem un diàleg sense exclusions, sense falses postures, sense intolerància, sense sectarismes, a favor de la gent del Penedès, la nostra gent.

Per això el Consell de Federació ressol :

1. Saludar l’esforç i el compromís polític del President Montilla en impulsar una nova organització territorial a Catalunya, que ens van negar els successius governs de CIU i que ha estat una revindicació històrica del catalanisme polític.
2. Constatar la fortalesa i la riquesa de les relacions socials, econòmiques, polítiques i estratègiques dels nostres municipis amb els municipis de la Regió de Barcelona i amb les seves institucions de govern local, en especial la Diputació de Barcelona.
3. Refermar la voluntat política del PSC de l’Alt Penedès i del Garraf en treballar en favor de la gent, prioritzant l’acció municipal com l’eix vertebrador de la seva acció política i com a garantia d’un desenvolupament socialment i ambientalment sostenible. Volem continuar treballant amb el conjunt de la ciutadania, de les seves institucions, forces polítiques, socials, econòmiques i sectors reivindicatius pel futur del Penedès.
4.Traslladar al grup parlamentari socialista i a la Comissió Executiva Nacional la voluntat de la nostra Federació el nostre acord amb que les comarques de l’Alt Penedès i del Garraf formin part de la vegueria de Barcelona, per la importància social, econòmica, política i estratègica d’aquesta adscripció per als ciutadans i els municipis que les composen.
5.Establir al si de la Federació X un grup de treball que tingui com a finalitat impulsar des de les responsabilitats institucionals (consells comarcals, mancomunitat, ajuntaments, diputació, etc. ) accions i programes de caràcter transversal a nivell territorial, prenent com a referència les iniciatives polítiques del Pacte del Sant Martí, de l’Eix Diagonal, de l’Arc Metropolità etc.. Així també, es proposarà a les Federacions de l’Anoia i de Tarragona ( Baix Penedès) la constitució d’una coordinació permanent amb els objectius d’elaborar de propostes programàtiques i polítiques d’àmbit territorial i nacional pels nostres territoris que puguin ser incorporats en l’acció política del nostre partit.

No hay comentarios: