martes, julio 20, 2010

RODALIES DE CATALUNYA IMPULSA LA RENOVACIO DE LA SEVA FLOTA


Rodalies de Catalunya impulsa la renovació i el manteniment integral de la flota de trens.

Una vintena de trens es sotmeten cada any a tasques de manteniment i renovació integral allargant la seva vida útil i millorant la fiabilitat de la flota
D’aquesta manera, es posa a punt cada any el 13,7% de la flota més antiga, 109 trens hauran passat pels tallers entre el 2010 i el 2015.


S’introdueix la nova imatge de Rodalies de Catalunya quan es realitzen treballs per a la renovació integral dels equipaments de les unitats
Des de l’1 de juliol, s’han retirat les darreres unitats 440, les més antigues del parc de Rodalies
Durant aquest any s’hauran incorporat 17 nous trens Civia de tal manera que n’hi haurà en servei 68, el 34% del total de la flota

El secretari per la Mobilitat, Manel Nadal, el Director de Rodalies de Catalunya, Miguel Ángel Remacha i el Coordinador Tècnic de Rodalies, Marc García, han visitat aquest matí la Base de Manteniment Integral de trens de Vilanova i La Geltrú, on han estat acompanyats per la Gerent de Manteniment Integral del Mediterrani, Mayte Castillo. Durant la visita s’ha fet balanç del pla de renovació i manteniment de la flota de Rodalies de Catalunya i s’ha anunciat la retirada de circulació dels trens de la sèrie 440, els més antics del parc de Rodalies.Manteniment i renovació de trensEn la visita han pogut comprovar les tasques de manteniment que s’estan desenvolupant a una unitat 447. Aquest treballs denominats de “Gran Reparació i Operacions de Vida Mitjana” es realitzen cada 2,4 milions de quilòmetres i consisteixen bàsicament en la renovació integral del tots els equipaments interiors del vehicle, i la substitució sistemàtica de certs elements del tren que han esgotat la seva vida útil. Per tal de realitzar tot el procés, les unitats han d’estar a tallerdurant 35 dies.Cada any, uns 20 trens de Rodalies es sotmeten a aquestes operacions de renovació interior i exterior. D’aquesta manera, Renfe Integria realitza anualment actuacions de renovació integral a un 13,7% del trens 447 i 450-451 que presten el servei de Rodalies, a banda dels nous Civia que es van incorporant a la flota. Es preveu que en el període 2010-2015, un total de 109 trens hauran passat pelstallers per fer-hi aquesta posada a punt.D’altra banda, també es realitzen les tasques de Gran Reparació que es duen a terme cada 1,2 milions de quilòmetres i permeten fer una “posada a cero” de tots els elements de la unitat, per a aquestes operacions les unitats han de restar a taller un total de 25 dies.Nova imatge als trens renovats

Aprofitant aquestes tasques de renovació i manteniment, que permeten garantir alts índex de fiabilitat i de qualitat del servei, es realitza la implantació de la nova imatge de Rodalies de Catalunya en els trens de les sèries 447 i 450-451. D’aquesta manera, es durà a terme de forma progressiva la implantació de la nova imatge en els trens que presten servei a la xarxa de Rodalies sota el criteri de fer-ho només en trens nous o completament renovats, després d’aquestes operacions.


Millores als tallers de manteniment de Catalunya

Renfe compta amb un total de cinc tallers de manteniment distribuïts per Barcelona en els punts estratègics de les línies ferroviàries de Rodalies: Mataró, Sant Andreu Comtal, Montcada, Cornellà i Vilanova i La Geltrú. A més, disposa d’altres tallers a Tarragona i Portbou. En tots aquests, es realitzen tasques de manteniment i reparació tant de trens de Rodalies com de Media Distancia. Del total dels trens que entren a taller, un 51% corresponen a trens de Rodalies que fan el manteniment íntegre als tallers de Renfe Integria a Catalunya.

De cara a preparar els tallers per a la reparació i manteniment de les noves unitats Civia, s’han remodelat les instal·lacions de Montcada ampliant la seva superfície a 3.315m2 amb la construcció d’una nova nau que disposa dels elements necessaris (foses, pont-grua, magatzem, etc.) per a la posada a punt, reparacions i manteniment dels nous trens que circulen per la xarxa de Rodalies de Catalunya.

Actualment, es duu a terme l’ampliació del taller de Vilanova per tal d’adaptar-lo a les necessitats de manteniment dels nous trens Civia del parc de Rodalies de Catalunya, el que suposarà un increment de la capacitat productiva de les instal·lacions ampliant-les més de 4.235 m2, amb el que el taller disposarà de més de 37.000m2 i més de 200 treballadors. La Base de Manteniment Integral de Vilanova està dividida en diferents naus i seccions que permeten duu a terme el procés de gran reparació dels trens, destaquen: nau de rentat, rodatge i bugies, pintura, nau de reparació, seccions auxiliars, magatzem i nau de proves finals.

Les reformes iniciades al taller consisteixen bàsicament en la ampliació de les vies existents, la construcció de dues vies i catenària així com locals auxiliars, així com la construcció d’una nova nau taller destinada al manteniment d’unitats elèctriques, una zona dedicada a treball i oficines i una altra a magatzem, el termini de finalització d’obres és de 7 mesos.

Aquests tallers són els encarregats de Grans Intervencions d’Unitats Autopropulsades, estan preparats, a més, per realitzar manteniment preventiu de primer nivell, aplicació de correctius, restabliment d’elements perjudicats per actes vandàlics i accidents.

Rodalies de Catalunya retira les últimes quatre unitats 440

D’altra banda, i en aquesta línia de renovació de la flota, el passat 1 de juliol Renfe va retirar del servei de Rodalies de Catalunya les quatre últimes unitats 440, les més antigues del parc de trens de Rodalies. Amb aquesta mesura, Renfe avança el seu compromís de retirar de la circulació aquests trens durant el mes d’agost i és una mostra més del compromís de la Generalitat i Renfe per tal de millorar la qualitat del servei tant en capacitat, com en fiabilitat i confort.

Els últims quatre trens retirats, que fins ara circulaven per les línies R2 i R3, es van incorporar al servei ferroviari a la dècada dels 80 i es van destinar als serveis de Rodalies i Media Distancia. A partir del 1993 es va dur a terme una remodelació integral en aquestes unitats que va permetre millorar el confort interior amb la instal·lació d’aire condicionat, així com una remodelació de tota la part mecànica que ha permet que aquests trens hagin prestat servei fins el passat mes de juny.

Pla de renovació del parc de trens

Les unitats 440 poden retirar-se del servei sense afectar la oferta habitual de trens gràcies al pla de renovació del parc de material mòbil que duu a terme Renfe des de l’any 2006, amb la incorporació dels nous trens Civia i la remodelació complerta de les unitats 447. Durant aquest any s’hauran incorporat en total 17 nous trens de tal manera que el nombre de trens Civia en servei serà de 68, el que representa el 34% de la flota de trens.

Actualment, el parc de trens de Rodalies de Catalunya, format per un total de 197 unitats, compta amb 59 Civia, la qual cosa representa un 30% de la flota. Gràcies a aquestes incorporacions, l’edat mitjana del parc de Rodalies de Catalunya ja s’ha reduït fins als 9,5 anys paràmetre que situa aquest parc com un dels més moderns als sistemes ferroviaris metropolitans d’Europa.

Nota de premsa de PTOP : dilluns 19 de juliol.


No hay comentarios: